Jest to miejsce magiczne, w którym każdy odnajdzie coś dla siebie... wszystko o aniołach

Modlitwy do Archaniołów

Do św. Gabriela Archanioła

Święty Gabrielu Archaniele, który byłeś zawsze zwiastunem dobrej nowiny, dopomagaj nam do spokojnego przyjmowania wszelkich wieści. Byśmy nigdy nie ulegali panice, a zawsze umieli zaufać Bogu, którego łaską jesteśmy umocnieni. Przyczyniaj się także do tego, aby oznajmiana nam prawda stawała się dla nas jasna i zrozumiała, byśmy umieli przyjąć to, co Bóg w swej dobroci nam objawia. Amen.

 

Do św. Rafała Archanioła

Święty Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy, byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia, ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą. Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

Modlitwa do Archanioła Rafaela (zdrowie)

Archaniele Rafaelu! Przybądź do mojego życia!

Proszę uzdrów moje ciało na wszystkich poziomach. Spraw by stało się silne i niezawodne, aby służyło mi dobrze każdego dnia.

Proszę wypełnij światłem moje myśli tak, aby tworzyły wyłącznie pozytywne wzorce zdrowia.

Proszę wypełnij światłem wszystkie komórki mojego ciała. Niech każda z nich promieniuje siłą, miłością i harmonią.

Proszę Archaniele Rafale, niech każdego dnia będzie przy mnie jeden z Twoich Aniołów.

Proszę niech chroni mnie przed wszelkimi negatywnymi emocjami.

Dziękuję!

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Przyślij nam Twojego anioła Michała,

Aby bronił nas w bitwie

I dał nam siły w utrapieniach

I wiarę w opuszczeniu.

Niech Twa pochodnia błyszczy jak słońce

Dla tych, co szukają drogi.

Niech anioł, którego wysiałeś Abrahamowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem

Nasze serca.

Drugiego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie.

Przyślij nam Twojego anioła Gabriela.

Aby zmył nasze winy

I oderwał nas od naszych przywar,

I oświecił nas wśród cieni.

Niech jego słowo słyszane będzie w górze

I wyjawi nam Twoje tajemnice.

Niech anioł, którego wysłałeś Henochowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem

Nasze serca.

Trzeciego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Przyślij nam Twojego anioła Samuela,

Aby udzielił nam cnoty

I dał nam hart w słabości

I pokorę w zwycięstwie.

Niech jego miecz uczyni sprawiedliwość

Nad królestwami ludzi.

Niech anioł, którego wysłałeś Mojżeszowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem

Nasze serca.

Czwartego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Przyślij nam Twojego anioła Rafaela,

Aby uleczył nasze rany

i zaradził naszym niedolom.

Niech różdżka jego cudów

Zniży się do nas

i uczyni z nas świątynie Twojego prawa.

Niech anioł, którego wysłałeś Eliaszowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem Nasze serca.

Piątego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

Przyślij nam Twojego anioła Ezechiela,

Aby udzielił nam swej mądrości

I pokazał nam prawdę,

I uwolnił nas od zazdrości i zabobonu.

Niech jego pióro wpisze nasze imiona

Pośród prawdziwych synów Izraela.

Niech anioł, którego wysłałeś Jeremiaszowi,

Pobłogosławi Twoim Pokojem

Nasze serca.

Szóstego dnia tygodnia powiedział:

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Przyślij nam Twojego anioł, Aby ukazał nam drogę i uczynił nas godnymi Twej miłości. Niech jego gwiazda prowadzi nasze kroki Ku Twemu rajskiemu królestwu i niech się stanie w nas Twoja wola. Niech anioł, którego wysłałeś ludziom,

Pobłogosławi Twoim

Pokojem Nasze serca.

Tylko Adonaj jest dobry i miłosierny,

Tylko w Niego wierzymy.

Zamknęłam oczy, powierzając się aniołowi Pana.

 

Modlitwa do Archanioła Haniela

Łagodny, przenajświętszy Archaniele Hanielu, któremu Pan Zastępów powierzył wszystko, co przyjemne w życiu człowieka. Kiedy odwiedzasz ziemię napełniasz ją bogactwem i pięknem. Zwracam się dziś do Ciebie, przynieś mi miłość, radość i harmonię. Naucz mnie czytać w ludzkich sercach, abym odnalazł miłość prawdziwą i szczerą i umiał rozpoznać prawdziwe uczucie, odróżniając je od chwilowego zauroczenia. Pomóż mi utrzymać związek, w którym jestem. Jeśli jest on dobry dla mnie i dla partnera. Przynieś mi proszę, odwzajemnione uczucie do wspaniałego człowieka, z którym razem będziemy szczęśliwie iść przez życie i nawzajem dawać sobie najpiękniejsze doznania. Niech nasze wspólne przebywanie ze sobą daje nam radość, rozkosz i odprężenie, niech związek nasz będzie dla nas oparciem, ukojeniem i inspiracją do życia. Niech nasza wzajemna miłość będzie dla nas źródłem Mocy, siły i natchnienia. Spraw Łagodny Archaniele, opiekunie uczuć, że ta miłość da nam obojgu spełnienie na wszystkich płaszczyznach istnienia, wzbogacając nas o najpiękniejsze doświadczenia. Przynieś mi szczęśliwą, odwzajemnioną miłość i osłoń ją swoimi skrzydłami.

 

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce. Przeciw niegodziwości

i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,

a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą

Bożą strąć do piekła szatana

i inne duchy złe, które na zgubę

dusz krążą po świecie.

Amen.

 

Święty Michale Archaniele,

który wraz z Aniołami

zwyciężyłeś szatana w niebie,

dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

 

Modlitwa do Archanioła Michała

„Michale, Michale, Michale

stań przede mną z przodu, stań za mną z tyłu,

stań po prawej, stań po lewej,

stań od góry, stań od dołu.

Michale, Michale, Michale krocz ze mną pospołu”.

Amen.

 

Modlitwa do Archanioła Gabriela

Archaniele Gabrielu, broń mnie przed niezrozumieniem,

Otwórz moje uszy , otwórz moje oczy, abym zrozumiał sens mojego życia i rozpoznał Słowo Boże.

Naucz mnie swojej gorliwości i wprowadź na drogę Światła.

Amen.

 

Modlitwa do Archanioła Rafaela

Archaniele Rafaelu ulecz moje serce z oziębłości i egoizmu.

Wyzwól mnie od przywiązania do rzeczy doczesnych, które przeszkadzają mi w pełnym zjednoczeniu z Bogiem.

Zakłócają mi pełny obraz Boskiej Miłości.

Broń mnie przed słabością, chciwością i zazdrością.

Pozwól mi poznać Boga, uwielbiać Go i kochać całym sercem.

Amen.

 

Modlitwa do Archanioła Rafaela

Rafale Archaniele, który czuwasz przed majestatem Bożym i z polecenia Stwórcy,

byłeś przewodnikiem w niebezpiecznej wędrówce Tobiasza. Czuwaj nad drogami naszego życia,

ostrzegaj przed niebezpieczeństwami jakie nas zgubić mogą. Ty odpędzałeś demony i uzdrawiałeś mocą Bożą.

Broń nas przed uległością złu, a gdy zdrowie i życie nasze zagrożone będzie, wstawiaj się za nami u Boga, przedstawiaj nasze sprawy i bądź nam pomocny. Amen.

 

Modlitwa do Archanioła Uriela

Archaniele Urielu otocz mnie swoim wieńcem ognia.

Przybądź do mnie i naucz mnie pokornego postępowania i cierpliwości.

Daj mi takie siły jak miał Jezus Chrystus.

Amen.

 

Modlitwa do Archanioła Jechudiela

Archaniele Jechudielu przybądź do mnie ze swoją miłością,

Otocz mnie nią przed złymi duchami.

Wspieraj przed ich atakami.

Wyrwij z mojego o serca wszelką zazdrość, spraw bym przestrzegał Boskich Przykazań.

Amen.

 

Modlitwa do Archanioła Sealtiela

Archaniele Sealtielu, proszę módl się razem ze mną i daj mi siły abym pokonał wszystkie moje trudności.

Obdarz cnotą umiarkowania i wstrzemięźliwości.

Wstaw się za mną do Boga.

Amen.

 

Modlitwa do Archanioła Barachiela

Archaniele Barachielu, wzmocnij moją miłość do Boga.

Dopomóż zwalczyć moje lenistwo duchowe.

Wzmocnij abym czynił dobre uczynki. i co dzień mocniej zbliżał się do Boga. Amen.

 

Archaniele Michale i Wiaro, pomóżcie mi

Archaniele Jofielu i Krystyno, rozpalcie oświecający płomień we mnie.

Archaniele Chamuelu i Miłosierdzia, pozwólcie przeniknąć Boskiej Miłości do mojego serca – teraz!

W Imię Archanioła Gabriela i Nadziei, Jam Jest świętością Boga.

„Archaniele Rafaelu i Maryjo, proszę Was o łaski dla wszystkich potrzebujących aby byłi uzdrowieni z ich chorób i problemów

zgodnie z Wolą Boga.”

W Imię Archanioła Uriela i Aurory, pokój niech będzie z nami.

Ja wiem Jam Jest z Bogiem.

Jam Jest bytem fioletu płomienia,

Jam Jest czystością Boskiego marzenia.

Archaniele Hanielu, łagodny i bardzo święty, wzywam Ciebie poprzez moc świętego imienia Pana Zastępów, który jest Jahwe.
Proszę Cię, abyś tu, na tej ziemi, postawił przede mną istotę, która obdarzy mnie prawdziwą miłością.
Spraw aby z naszych serc nieustannie wylewało się uczucie słodkie jak miód i aby nigdy nie wkradło się żadne zło, które mogłoby zakłócić te radość, jaką dla nas przygotowałeś.
Wlej na nas strumień miłości, którym sam Bóg zrasza wszystkie istoty do Niego należące. Daj nam nowe serca, abyśmy byli gotowi na przyjęcie dobrej i szczerej miłości.
Natchnij nas smakiem i zmysłem piękności.
Daj nam nowe oczy, abyśmy dzięki Tobie mogli ujrzeć, jak dobry jest Bóg i że Jego łaska trwa na wieki.
Natchnij nas do śpiewu o zwycięstwie, abyśmy mogli święcić radość Pana Zastępów i chwalić Jego nieskończone Miłosierdzie.
Osłaniaj nas anielskimi skrzydłami od błędów i pomyłek i spraw, abyśmy nigdy się nie rozstawali.
Nich będzie chwalone piękno tego świata, które mu nadał Pan Zastępów.
Niech będzie chwalona Gwiazda Poranna, która zapowiada w Jego imieniu piękno tego dnia.
Nich będzie chwalony i błogosławiony najwyższy Pan, Emanuel, Adonai, Elohai, dla piękna i miłości, które stworzył.
Amen.

 

Modlitwy poranne

1.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Święty Aniele Stróżu mój, którego otrzymałem od Boga, abyś był mi towarzyszem w całym moim życiu, ratuj mnie dla wieczności i pełnij Twój obowiązek wobec mnie, który wyznaczyła Ci miłość Boga. Wstrząśnij mną w mojej obojętności, wzmacniaj mnie w mojej słabości, zagrodź mi każdą niewłaściwą drogę, otwórz oczy dla Boga i krzyża, a zamknij mi uszy na pokusy złego ducha. Czuwaj nade mną w czasie snu i dozwól, abym został Twoją radością i nagrodą w niebie. Amen.

 

2.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Miły Bogu Aniele, który mnie, w świętą Twoją opiekę oddanego, od początku życia mego bronisz, oświecasz i prowadzisz, ja Ciebie jako Patrona mego czczę i kocham; Twojej opiece cały się poddaję, pokornie Cię proszę, byś mnie, lubo niewdzięcznego i przeciw natchnieniom twoim wykraczającego nie opuszczał, lecz byś mnie błądzącego łaskawie poprawił, nieumiejętnego nauczył, upadającego podźwignął, strapionego cieszył, w niebezpieczeństwach zostającego ratował, aż mnie do wiecznej szczęśliwości doprowadzisz. Amen.

 

3.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, we dnie, w wieczór, w noc, okaż swoją siłę, moc. Duszy, ciała mego broń i od grzechu zawsze chroń. Wspieraj dobre czyny me, z pokorą błagam Cię. Do rajskich drzwi zaprowadź mnie Aniele Stróżu. Bądź przy boku mym przez wszystkie życia dni. Bez Ciebie słaby jestem sam i trudno dojść do nieba bram. Nie opuszczaj mnie Aniele Opiekunie mój. Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, we dnie, w wieczór, w noc, okaż swoją siłę, moc. Pragnę z Tobą w niebie być. Razem śpiewać, Boga czcić. Więc jasnością Swą oświecaj drogę mą. Do rajskich drzwi zaprowadź mnie Aniele Stróżu mój.

 

4.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Aniele Stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie, abym zawsze wypełniał to, co się Bogu podoba i, razem z Tobą, wszystkimi Aniołami, Świętymi i Zbawionymi wychwalał Go na wieki. Amen.

 

5.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Aniele Stróżu, który stoisz na straży mojej duszy, chroń mnie w każdej godzinie życia od wszelkiego zła, a w dobrym wspieraj swoją łaskawą pomocą, abym wszystko, cokolwiek Bóg przeznaczył dla mnie, z pokorą na chwałę Jego obrócić umiał. Pomóż mi kochać Boga i wielbić Go wszystkimi uczynkami moimi, słowem i myślą każdą. Amen.

 

6.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Aniele, mój przyjacielu i opiekunie, w dobroci naszego Pana Tobie zostałem powierzony od urodzenia do ostatniej godziny mego życia. Ileż szacunku mam dla Ciebie, wiedząc, że jesteś zawsze i wszędzie przy mnie! Jak bardzo jestem Ci wdzięczny za miłość, jaką masz dla mnie. Ufam, że zawsze jesteś gotowy mnie bronić. Nie dozwól, abym popełniał czyny, które obrażą Twoją świętość i czystość. Panu Bogu moje pragnienia, moje modlitwy, a także moje zmartwienia. Przez dobroć i matczyne wstawiennictwo Maryi wyjednaj mi ratunek. Czuwaj nade mną, kiedy śpię, podtrzymuj mnie, kiedy jestem zmęczony i kiedy upadam, jeśli upadnę, podnieś mnie, wskaż mi właściwą drogę, kiedy się zgubie, umocnij mnie, kiedy brak mi odwagi, oświeć, kiedy nie widzę jasno, broń mnie, kiedy jestem w niebezpieczeństwie i bądź mi tarczą przeciwko złemu w ostatnim dniu mojego życia. Uproś mi w końcu, abym mógł wejść z Tobą do radosnego mieszkania Boga, gdzie przez całą wieczność chcę Ci dziękować i chwalić z Tobą Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matkę, Maryję. Amen.

 

7.Święty Michale Archaniele, wspomagaj mnie w walce ze złem.

Mój Aniele Opiekunie, prowadź mnie przez życie, chroń mnie, broń mnie, wspieraj mnie, służ mi radą. Strzeż od złego, teraz, i w każdej chwili mojego ziemskiego życia, a po śmierci zaprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego. Amen.

 

Modlitwa ochronna
Przede mną Rafał,
za mną Gabriel,
po mojej prawej Michał,
po mojej lewej Uriel.
Otacza i ochrania mnie
boskie światło,
teraz i na wieki.

Przede mną Rafał,
za mną Gabriel,
po mojej prawej Michał,
po mojej lewej Uriel,
nade mną Jofiel
pode ma Zadkiel
pośrodku Haniel
Chroniony i ukryty w boskim bycie.

 


Tagi: anioły, archanioły, wiersze o aniołach, anielskie wiersze, medytacja