Jest to miejsce magiczne, w którym każdy odnajdzie coś dla siebie... wszystko o aniołach

Modlitwy do Aniołów

Do Anioła Góry Oliwnej

Św.Lechitielu, Aniele Góry Oliwnej, który umacniałeś Jezusa w jego strasznej trwodze i cierpieniu – pomóż mi i umocnij mnie w chwilach trudnych i wszelkim zwątpieniu. Umocnij i ratuj przed rozpaczą i załamaniem zagubione i opuszczone dusze.

 

Modlitwa do Księcia Anioła Południa (pieniądze)

Książę Aniele Południa, proszę prowadź mnie swoją mądrością, abym osiągnęła doskonałość w materii. Naucz mnie prawidłowo gospodarować pieniędzmi, aby zawsze otaczała mnie obfitość wszelkiego dobra. Pomóż mi uziemić moją energię tak, abym każdego dnia zarabiała satysfakcjonujące mnie ilości pieniędzy.

Proszę Cię, Książe Aniele Południa, pobłogosław mnie, abym zrealizowała wszystkie swoje marzenia o …

Książę Aniele Południa, prowadź mnie proszę do finansowej niezależności. Pomóż mi, proszę, zarabiać takie ilości pieniędzy, abym mogła sama o sobie stanowić, sama decydować o jakości swojego życia i o swojej pracy. Pobłogosław mnie swobodą dokonywania wyboru i pracą w takim zawodzie, która będzie dawać mi satysfakcję. Naucz mnie proszę tego, co jest dla mnie dobre i jakie powinny być granice mojej wolności, dla dobra mojego rozwoju.

 

Modlitwy ziemskich aniołów

Który widzisz w prawdzie

Uczyń mnie obrazem twojej prawdy

Który stwarzasz słowem

Uczyń mnie obrazem twego słowa

Który dajesz się pokorze

Uczyń mnie odblaskiem twojej pokory

Dotknij mnie swoją mocą

Niech moje nogi idą tam

Gdzie Ty chcesz być obecny

Niech moje ręce czynią to

Co Ty chcesz uczynić

Niech moje usta mówią to

Co Ty chcesz powiedzieć

Który jesteś moim Bogiem

Bądź moja radością w drodze

I otwórz moje serce dla człowieka

Który jesteś, bądź moim życiem

Na wieki

 

Miły Bogu Aniele, który mnie pod Twoją świętą opiekę oddanego, od początku mego życia bronisz, oświecasz i mną kierujesz. Czczę Cię i kocham jako mojego Patrona i Opiekuna, Twojej opiece zupełnie się oddaję. Proszę Cię pokornie, abyś mnie nie opuszczał choć jestem niewdzięczny i przeciw świętym Twoim natchnieniom wykraczam, lecz abyś mnie gdy błądzę – łaskawie poprawiał, gdy upadnę – podźwignął, nieumiejętnego – nauczał, strapionego – pocieszał, w niebezpieczeństwie zostającego – ratował, aż mnie do szczęśliwości w niebie doprowadzisz. Amen.

 

Modlitwa do Anioła Wcieleniowego

W tym dniu i w tym miejscu, ku Tobie się zwracam

….(Imię Anioła)…. niechaj Twa moc, Twoje światło i Twoja miłość pomogą mi sobie uświadomić cel mojej inkarnacji, który wybrałem do zrealizowania w tym życiu.
Proszę Cię, postaw na mojej drodze osoby, wydarzenia i rzeczy, które mogą pomóc mi szybciej zrozumieć lekcję wybraną do nauczenia się w tym życiu. Zobowiązuję się działać całe moje życie na rzecz spełnienia duchowego mojej duszy, przynosząc jej zawsze piękno, światło i miłość, której potrzebuje. Proszę, by Wola Boskości, która jest we mnie
została zrealizowana i daję Ci wolną rękę ….(Imię Anioła)…., żeby pozwolić jej skonkretyzować się poprzez moje czyny codzienne.

 

Modlitwa do Anioła

Podaj mi rączkę Boży Aniele, Bo moje serduszko nie umie wiele

Podaj mi rączkę, którędy droga, Prowadzi prosto do Pana Boga

Moje serduszko Ciebie usłucha, A więc Aniołku mów mi do ucha,

Jak mam pracować Bogu na chwałę, I jak mam kochać serduszkiem całym

Podaj mi rączkę Boży Aniele, Bo bardzo chcę kochać wszystkich i Ciebie.

 

Modlitwa do Aniołów

O Święci Aniołowie przybywajcie i nas słabych ludzi przed złem

wzmacniajcie.

Rozpuście wszelką rozpaczliwą niemoc co uczyniła w naszych sercach tą wielką ciemną noc.

Aniołowie, otaczajcie nas swoimi zastępami.

Poprowadźcie po drogach miłości i módlcie się za nami.

Śpieszcie i wspomagajcie nas, na Krew waszego Pana i Króla, głośno błagamy Was.

I wołamy do Waszej Królowej, na łzy Najczystszego Serca, Maryi przez Boga błogosławionej. Ochraniajcie waszym światłem,

Aniołowie Życia i Miłości. Brońcie ludzi, przed zatraceniem.

Amen.

 

Modlitwa do Aniołów

Niechaj Anioły, Boscy Posłańcy, prowadzą mnie w kierunku Światła i obdarzą Miłością pozwalającą odciąć się od przeszłych myśli, czynów i wpływów.

Proszę, abym uwolnił się od wszelkich pokus, szkodliwych nałogów, pychy i ignorancji oraz mogł stać się TU na Ziemi człowiekiem o cechach Anioła.

 


Tagi: anioły, archanioły, wiersze o aniołach, anielskie wiersze, medytacja