Jest to miejsce magiczne, w którym każdy odnajdzie coś dla siebie... wszystko o aniołach

Archaniołowie

Opisani poniżej archaniołowie są pracą Agaty Wojtaszak

  W tym dziale opiszę energie Archanielskie. Nie podzielę ich na dobrych i złych, nie nazwę świetlistymi czy upadłymi lub demonami. Pojmuję to w ten sposób iż Archanioł to specyficzna, bardzo silna wiązka energetyczna umiejąca oddziaływać na człowieka i wchodzić z nim w reakcję. Zły i dobry, upadły i demon to pojęcia jakie nadali pewnym Archaniołom ludzie ograniczeni przez schematy społeczne i religijne. Nazwijcie sobie jeśli chcecie Azraela czy Satana jako upadłe Anioły a Samaela czy Belija”al jako demony ja tego nie zrobię.

Archanioł ZADKIEL

Archanioł Zadkiel : Prawdziwa, czysta Boża mądrość/wiedza/rozum. To jakby stary Mędrzec wśród archetypów, dojrzała mądrość. Może przedstawiać symbol duchowny, czy religijną hierarchię, rządy oświeconego i namaszczonego mędrca jakim jest lub powinien być np Papież czy jakikolwiek inny hierarcha. To autorytet kogoś kto zna się na sprawach życia i śmierci i zbawienia. Jest jakby przedstawicielem Boga np na ziemi Papież itp. Autorytet wzrastający z mądrości/wiedzy i osobistej duchowej mocy. Autorytet czysty, czysta wiedza, ponieważ nie stoi za nim żadna siła fizyczna. Kręgosłup moralny, ramy. Zna się na sprawach, które prócz niego zna tylko Bóg. Autorytet Wiedzy , który idzie z głowy. Przesłanie: Czynisz postępy na drodze wiedzy, wykształcenia. Kolejny etap to autorytet i wiedza/władza duchowa. Ludzie zaczną cię słuchać – słusznie bo zasługujesz na to. Ale wystrzegaj się popaść w pychę. Niesie tym samym przestrogę : autorytet graniczy z grzechem pychy.

Zadkiel to prawdy moralne. Może oznaczać przeintelektualizowanie. Przedstawia archetyp guru i mentora. Niesie również znaczenie ostrzegające: sztywność zasad, reguł, ciasnotę, może przedstawiać pozbawionego emocji wykonawcę rozumu.. Mówi o …kręgosłupie moralnym , wartości w obszarze rozumowym, z DEFINICJI wartości. Oznacza również lojalność. Pojmuje „prawnie”. Ktoś kto idzie „głową” i swoje racje uznaje za prawdę ostateczną. Może głosić fałszywe prawdy (ostrzeżenie Zadzieli) jednostronne, autokratywne, w jakimś sensie może mówić o skostniałości,sztywności, tendencji widzenia tylko jednej strony medalu. WYWYŻSZANIA swoich poglądów.

W skrajnych przypadkach Archanioł Zadkiel przestrzega przed skrajną logiką i racjonalizmem,klasyfikacją i nazywaniem, wywyższeniem rozumu np ponad uczucia. To przepisy, urzędnik, dusza instytucji, majestat, naukowcy. Ostrzega również przed bezgranicznym przyjmowaniem tego co „autorytet powie” . Czasami zbyt racjonalizuje, upraszcza zbyt wiele…do przepisu…do dogmatu, zamyka w ramy, zbyt sztywne, może pokazywać formalistę, choć oczywiście w odpowiednich proporcjach jest to zbawienne gdyż wtedy ludzie mają poczucie bezpieczeństwa trzymania się jasno określonych zasad i norm. To forma, rytm, porządek, nadzorca, strażnik , także sumienia, moralności, lojalności, rytuałów. Może wskazywać na nieprzekupnego człowieka, ale i konserwatystę i obrońcę JEDNEJ prawdy. Zadkiela „niczym nie weźmiesz” nic z nim nie wskórasz:) nie weźmiesz go ani na litość ani na łzy ani na kasę.

To rzeczowy analityk i badacz, naukowiec. Bezlitośnie odkrywa prawdę i klasyfikuje > coś w stylu : dobrze,źle..do piekła do nieba, ten złamał zasady ten ich się trzymał … i nie ma dyskusji. Zeskanuje, sklasyfikuje i wystawi rachunek, oszacuje, zaksięguje, podsumuje. Szlachetny, sprawiedliwy, kompetentny, strzeże porządku i prawa.

Łączy się z energią Urana : szkiełko i oko > zorientowany na postrzeganie, intelektualne zróżnicowanie, charakteryzuje go chłód emocjonalny. Może obrazować sytuację lub człowieka, który świat bierze na rozum , jasno odróżnia pojęcia, to obszar języka, nazywania, transmisji danych, łatwo się przeobraża, samokreuje, to także wymyślone przez siebie ” role” z jakimi człowiek czasem idzie przez życie, bystry, charakteryzuje go szybka orientacja, umiejętność rozwiązywania „zagadek”, sprawnego mówienia, pisania i uczenia się.

Zadkiel może zwracać uwagę na Wady typu „Zadkielowskie cienie” : bezduszność, brak głębi,”informacje informacjami i nie ma się co przejmować”, autopromocja, indywidualizm, oryginalność , ale także silenie się na oryginalność, ufa tylko temu co „własne, zapisane, zaklepane”, także temu co sztuczne poniekąd, określa obszar: technika, nauka, cywilizacja, usuwa wszelkie twory pośrednie, mgliste i niejasne dla kwadratogłowego, … może zniknąć przy tym sfera fascynacji, duszy, sacrum.

Zadkiel może wskazywać również na działania i postawę toksyczną, toksyczny wpływ na otoczenie, kategoryzować. Ramy-formalności-uproszczenia-biurokracja, układ liniowy. Konsensus moich spostrzeżeń jest taki : gdy człowiek dobrze korzysta z m…mocy Zadkiela łącząc się z nią i pragnąc jej wtedy budzi się prawdziwa CZYSTA Boża Mądrość i Wiedza Jeśli zaś człowiek wypaczy jego moc , zniekształci …wtedy pojawi się ta druga strona medalu i negatywny wydźwięk mocy , energii Zadkiela autokratywny, pyszny , fałszywy guru, wywyższający swoje poglądy i inne , o czym napisałam wyżej.

 Zadkiel

Archanioł ZOFIEL
… energetycznie … z czym kompatybilna lub nie , jest jego energia. Co wnosi, przed czym broni, co burzy jeśli energia ta jest przesadna, niezrównoważona.
Opisuję ENERGIE Zofiela > nie jego samego…i tak będzie w kolejnych NIECUKIERKOWYCH odsłonach anielsko-energetycznych…

Archanioł ZOFIEL:
Słowa klucze:WŁADZA, Organizacja, Opiekun, Biznesmen, Władca, Pan, Szef, Cesarz, Król.
Odpowiedzialność, Niezłomność, Całość, Norma, Oparcie, Opoka, Państwo, Całość, Struktura.
Energia zarządzająca. Dobry władca dbający o całość. Jako dobry władca widzi potrzeby innych. Ma w sobie pokusę po sięganie po więcej władzy ( ale dobry nie ulega jej).
Negatywnie Tyran, Despota i Pyszałek. Wywyższa swoją osobę, chorobliwie szuka podziwu, uznania, szacunku.
Zofiel zdolny jest „zmienić” obóz:) aby mieć władzę i poklask.
Pozytywnie: Siła, pewność, trwałość, niezłomność, niewzruszoność, tradycja, odwaga, bycie oparciem dla innych, opieka, dobry władca opiekujący się poddanymi, karmiący ich i troszczący się o nich.
To też ktoś kto zdejmie ciężar odpowiedzialności i sam go weźmie, zwrócisz się o pomoc a on załatwi wszystko tak aby w królestwie było najlepiej. Miłościwy Król, Pan Domu.
Patronuje biznesowi, własnej działalności. Silny władca ucieleśnia całość i potęgę wielkiego państwa, niezłomność mocarstwowego ducha, siła persony.
Energia ta to zintegrowanie zasad, skupiających państwo twardą ręką w obiektywnie istniejącą całość.
Negatywnie: Twardy charakter, bezwzględny, chłodny, rygorystyczny.
To zbiór dogmatów, JA.
Artykuł Agaty Wojtaszak
Anioł autorstwa Pauliny Sołtowskiej 

Zofiel

Archanioł MICHAEL.
To najbardziej „otwarty” z aniołów powiedziałabym tak po ludzku…
Wyzwala. Prowadzi. Daje siły do walki, pomaga odnieść zwycięstwo, wspiera w walce.
To mądra siła, ale jak się wkurzy umie po prostu „wycinać”.
To Wódz zastępów anielskich.
Tylko ON może się przeciwstawić prawdziwemu złu.
Wielka moc zwyciężania zła, w tym epidemii, zaraz. Energia ta wróży tryumf, sukces.
Tam gdzie energia Michała tam wojna, przemoc, władza…ale także zwycięstwo, tryumf, przewaga, splot korzystnych okoliczności.
Gdy pęka dotychczasowy świat ładu i ukazują się elementy zagrażające, obce., gdy pojawia się zło, wróg, otchłań…wtedy pojawia się Michał. Ta energia to archetyp rycerza poskramiającego bestię.
Michał ROZPOZNAJE WROGA. Pilnuje praw i egzekwuje je.
On zmienia teorię w praktykę, nie rozporządzeniem, nie tworzeniem ale DZIAŁANIEM . Jego pomocnikami jest WŁADZA=ZOFIEL ( o którym już pisałam ) i MĄDROŚĆ = ZADKIEL ( o którym również pisałam) Wykonawcą zaś jest MICHAŁ > on to wszystko wprowadza w CZYN.
On równoważy potrzeby ludu ( Zofiel) z prawami Boskimi ( Zadkiel).
Tyranom, Złu grozi osądzenie i WYROK.

 Michał

Archanioł URIEL
Płynący Po Promieniu Słońca,Szybujący Gładko Nad Mrokiem Wieczoru.
To Ogień Boży, Światłość. To swoista energia…Bożej Sprawiedliwości, oświecenie, zbawienie, światłość, droga konsekwencji.
To ON ( wg mitologii chrześcijańskiej) u bram raju utraconego ( wyrzucał grzeszników).
Uriel pokazuje i pozwala nam ponieść konsekwencje naszych uczynków, decyzji.
Jest Oświeceniem, on czeka na tych, którzy wyjdą mu na przeciw, gotów pomóc w każdej chwili…lecz dla niego nie ma taryfy ulgowej. Każdy czyn będzie rozliczony, ale nie „po wojskowemu”(Zofiel), nie z litery prawa czy zasad(Zadkiel), ale z perspektywy decyzji naszej wolnej woli jaką otrzymaliśmy. Uriel jest wykonawcą naszej wolnej woli.
Uriel nie zrobi jednak NIC jeśli nie ma w nas Gotowości zwrócenia się ku światłu, oświeceniu…poznania Prawdy ….Taka chęć, wola zwrócenia się ku Oświeceniu jest dla niego informacją.
Uriel POMAGA DOSTRZEC ZOBACZYĆ. Rzuca nowe światło na sytuację , innych, okoliczności, nas. To Jasność Osądu.
Pomaga dojrzeć > jest wiec zapowiedzią zarówno uspokojenia jak i rozpędu. To jakby wyjść z jaskini, można się zachwycić słońcem, kwiatami…lecz równie dobrze można przerazić się jasnością i zostać oślepionym.
Energia Uriela to energia Otwartości, otwarcia się na…prowadzi ku nowym odkryciom. Jest aluzją do mającego nadejść > przyszłego, lepszego > Świata Oświecenia, gdzie rzeczy stają się Jawne, prawda wychodzi na wierzch. Uriel zapowiada nadejście „Dnia”, światła. To poznawanie rzeczywistości.
Jego zadaniem jest przekazanie nam PRAWDY, jeśli tylko jesteśmy gotowi ją przyjąć ( jeśli chcemy, jeśli wyrażamy taką wolę), ale nie gotowi poprzez pryzmat ludzkiej świadomości, zatem PRAWDA może być BOLESNA…Szczególnie, że wynika ona z konsekwencji naszych działań, zatem…odkrywanie może też i boleć.
Dzięki Urielowi widzisz Co i Jak i Dlaczego.
Kluczowe słowa: Słońce, Prawda, Oświecenie, Zrozumienie, Pojęcie, Światłość, Odkrycie, Konsekwencje, Jawność.
Chcesz Prawdy, Obiektywizmu i Oświecenia zwróć się do Uriela.
Tylko pamiętaj , o co prosisz będzie ci dane. Prawda wyjdzie na jaw…nie zawsze może ci się podobać, szczególnie Prawda o Tobie Samym.
Uriel odziera z ILUZJI

uriel

Archanioł RAFAEL

„Bóg Uleczył” Rafael leczy siłą miłości. Zatem naprawdę bardzo szerokie jest pole jego działania. Jego pojawienie się informuje o konieczności Uleczenia, czyli informuje, ostrzega : „coś gnije, choruje, trzeba uleczyć „. Często też Rafael pojawia się gdy potrzeba udrożnienia kanałów energetycznych, naprawy nie tylko ciała ale i pola energetycznego. Gdy pojawia się Rafael daje info : „Nie martw się , będzie dobrze, wyzdrowiejesz, uleczysz się”.
Rafael to pomoc, uczy i pomaga w otwarciu się, regeneruje.
Słowa kluczowe: Opieka, Leczenie, Choroba, Wytchnienie, Otworzenie się, Odpoczynek, Regeneracja, Rehabilitacja, Terapia, Pobranie Energii.
Rafael otacza opieką, niesie pomoc, koi.
Rafael napełnia, zapełnia, wypełnia luki i braki. Daje energię.
To Odnowa, Odrodzenie, Narodziny do Nowego życia, Nabranie Nowych Odnowicielskich sił. Leczy rany ciała i ducha.
Jego kolor to kolor Zielony 

Rafael

Archanioł GABRIEL
To energia Natchnienia, Inspiracji, Zmiany, Motywacji.
To Przesłanie, Eureka !
Gdy zauważysz magię, pojmiesz , że można coś zrobić, zobaczysz gdzie postawić stopę, jaki krok zrobić, jakiego słowa użyć, w jaki sposób zadziałać, gdy wpadniesz na pomysł…wiedz, że to wpływ i pomoc energii Gabriela
Coś ZAWSZE RUSZA pod jego natchnieniem.
To IMPULS i jeśli go wykorzystamy to pójdzie w dobrą stronę.
Poproś Gabriela wieczorem o pomoc a rano gdy się obudzisz..po prostu czujesz, że TRZEBA COŚ zrobić, nie wiesz po co, nie wiesz jak ale WIESZ i…robisz …bo Gabriel to Impuls i Natchnienie.
To INSPIRACJA POMYSŁY > dlatego Gabriel jest patronem artystów…lubi z nimi przebywać , wchodzić w kontakt.
Patronuje także dyplomatom i mediom, wizjonerom, wróżkom,jasnowidzom.
Pismo automatyczne i przemówienia to energie Gabriela.
Zaburzenia energetyczne w tym obszarze energii „Gabrielowskiej”…to pochopne działania, nieodpowiedzialne, nieprzemyślane, zbytnie nastawienie na ładną otoczkę i ładne słowa…opakowanie.
Gabriel ma aurę koloru Fioletu.

gabriel

Archanioł CHAMUEL
Uczucia, emocje, miłość. Przyjaciel,Rodzina, Akceptacja, bezpieczeństwo.
Powiem wam, ze widziałam energię Chamuela. Jest piękna RÓŻOWA…hahahhaha Landrynkowa , bajkowa…. po prostu RÓŻOWA … co tu dłużej opowiadać
Czysta bezwarunkowa miłość, uczucie, akceptacja bez oceniania i wartościowania. Tworzy przestrzeń poprzez miłość. Miłość, która niczego nie chce, niczego nie wymaga i na którą nie da się czymkolwiek zasłużyć, ponieważ dawana jest NIEZASŁUŻENIE … niejako na kredyt. Miłość, w której kochający akceptuje drugiego takim jakim jest, nie zważając na jego wady lub…pomimo wad.
To poczucie ciepła, zacisznego miejsca, bezpiecznej oazy, przystani.
Kolor RÓŻOWY niesamowity Pięknie widzieć energię różowego obłoku płynącą od kogoś do kogoś/czegoś…Widziałam raz > to było bezcenne gdy taka różowa energia płynęła od człowieka do psa To było piękne:)
Energia Chamuela to ścieżka serca…ta ścieżka rozpoczyna się tam gdzie jest ciepło i radość
Wychodzi z miejsca gdzie mieszka szczęśliwość….towarzyszy zaś jej ufność.
Z tą energią mamy łączność ze swym życiem osobowym i duchowym. Jesteśmy spójni. Ta energia jest mediatorem pomiędzy Ego a Duchem.
Dzięki niej doświadczamy miłości, odkrywamy to co kochamy robić. Dzielimy się radością z innymi. Umiemy akceptować spotkanych w życiu ludzi i szczerze się o nich troszczyć nie dając się wciągnąć do ich gry.
To zdolność do dawania nie myśląc o tym czy coś dostaniemy w zamian, oraz przyjmowanie z wdzięcznością tego co ofiaruję nam inni.
Zaczynamy lubić siebie, w każdym napotkanym człowieku zaczynamy dostrzega siebie, swoje odbicie > w naturalny sposób więc przestajemy…walczyć z innymi.
Jeśli chodzi o zaburzenia tej energii … tzn Chamuel może się pojawić przy tobie ( w ramach ostrzeżenia , ze coś nie jest tak z tą energią) gdy miłość bezwarunkowa zmienia się w miłość bezkrytyczną i prowadzi do ślepej wiary w ludzi.
Zaczynasz wierzyć, ze są wyposażeni w cechy, których wcale nie mają. Okazuje się, ze kochamy nasze WYOBRAŻENIE drugiej osoby. Może to stać się problemem gdy stajemy się ślepi na rzeczywistość…Twoja wizja drugiej osoby i jej możliwości może pomóc rozbudzić jej własną wizję…lecz jeśli będzie ona różna od budowanej przez Ciebie…nie da się jej długo utrzymać.
Brak równowagi w tej energii sprawia również , że , że nie możemy znieść myśli o zranieniu drugiej osoby i unikamy zrobienia jej (wg niej) jakiejkolwiek nieprzyjemności. Ulegając wszystkim zachciankom innych , po to , aby uniknąć konfliktu, pozwalamy im wykorzystywać nasze UCZUCIA, SERCE i nagradzamy takie ich zachowania jakich wcale nie popieramy. Nieskończone zamartwianie się też świadczy o zaburzeniu energii Chamuela….O takich sprawach szepce mi energia Chamuela .
Przydługie się robi więc kończę:) Choć to nie wszystko o czym on mówi:)
Artykuł autorstwa Agaty Wojtaszak
Obraz > karta do wróżenia autorstwa Pauliny Sołtowskiej
Na karcie Archanioł Chamuel 

Chamuel

Archanioł AZRAEL Anioł zwany śmiercią.
Wg mnie fatalnie kojarzony jako „przynoszący śmierć”, kostucha itp
W ogóle beznadziejne uogólnienia mają miejsce gdy chodzi o tego
Anioła … obraźliwie:) jak dla mnie… nazywanego Aniołem Upadłym…Obraziłabym się na jego miejscu. Na szczęście AZRAEL jest ponad to i pobłażliwie obserwuje nasze zmagania ze schematami i doktrynami religijnymi.
AZRAEL jest niezastąpiony podczas przejścia z jednego etapu w drugi, pomaga nam np przy przejściu po śmierci ciała fizycznego. Pomaga w KAŻDYM ważnym przejściu etapowym , jak to nazywam…małym i dużym. To Anioł, który nas wita gdy odchodzimy z tego świata.
Pociesza nas ( TAK pociesza) w sytuacjach tragicznych. Zapowiada poważne zmiany, to energia odcięcia od „starego”, pocieszenia i wsparcia w trudach, oraz zapowiedź nowego.
Wg ludzia:) negatywnie to energia Armagedonu > ale wszak po armagedonie ma przecież wrócić raj i boski porządek > zatem tak czy siak zmiana na lepsze.
AZRAEL to dezintegracja, tzn określa stan dezintegracji, rozsypki.
Stwierdzenia: „Nie mogę się pozbierać”, „rozpierdziucha”, zupełnie się rozpadłem”…te określenie w pełni oddają energie Azraela > to także „śmierć cywilna” > zapomnienie przez społeczeństwo, publiczność, odbiorców. „Zabicie” pamięci o człowieku, jego sławie…pójście w odstawkę, degradacja.
Moc Śmierci a więc AZRAELA kasuje wszystko co negatywne i brudne, co odcina człowieka od…Boga, energii źródła czy jak to sobie nazwiemy.

 

Azrael

 

Archanioł SATAN DIABEŁ

Na wstępie proszę o wyrozumiałość jeśli chodzi o zdjęcie, ALE nie demonizujmy SATANA. Nie róbmy z niego większego drania niż w istocie jest…

Tak jak na obrazku energię tą odbieram jako buntowniczą, chciał dobrze … tylko mu nie do końca wyszło, chciał wolności, popadł w zniewolenie…to taki wykidajło, ktoś musi odwalać brudną robotę. Nie wiem czy został znienawidzony przez Boga, nie wiem czy jest „zły – zły ” …. Postaram się w miarę obiektywnie opisać tą energię z wyższej półki jakby nie było bo Archanielskiej, a wy sami wyciągnijcie wnioski. Nie nazwę go też upadłym…
Daleka jestem od klasyfikacji i oceniania oraz szufladkowania.

To coś co nieoswojone, niezintegrowane, coś co tłamsi i więzi. Energia ta wyraża bunt, który daje impuls do uwolnienia , zintegrowania, wyzwolenia.
Wskazuje na to co ziemskie i materialne, a zarazem podziemne, czyli niejawne, skrywane i tajone, a przy tym w jakimś stopniu zwierzęce.
Symbolizuje ludzkie „ciemne sprawki”, zwłaszcza dotyczące seksu. Te ciemne sprawki, to co taimy, to właśnie coś co więzi ludzi, jednocześnie zaś jest to nieustająco atrakcyjne i obiecujące przyjemności. To coś co zakazane ( m.in nałogi), a więc tajone i ukryte > z drugiej zaś strony odkryte i pełnojawne ( np striptiz i panienki na poboczu drogi czekające na klienta).
Symbolizuje materię, cielesność, erotyzm, zwierzęcość, nieczystość, biologię, zakazany owoc, pociąg, kuszenie, gorące ciało, namiętności….a przede wszystkim NIE PANOWANIE nad tym.
Ta energia symbolizuje i mówi, daje znać również o czymś odwrotnym : o strachu przed cielesnością, wstręcie do ciała i jego biologiczności, strachu przed zniewoleniem, opętaniem, nałogami.
Może też sugerować jakiekolwiek tłumione i negowane namiętności: żądze władzy, pieniądza, popularności, zemstę, przyjemności objadania się, upijania, odlatywania, namiętności tracenia czasu czy np rozrywki.
Przedstawia zarazem rzeczy tajone jak i odkryte, jego pojawienie się może wskazywać też na KONIECZNOŚĆ odsłonięcia, obnażenia i wyniesienia na jaw jakiś skrywanych przed innymi jak i przed SAMYM SOBĄ, stron swojego życia.
Może celowo odwracasz od czegoś oczy co ci szkodzi i hamuje ? Satan „namawia” wtedy abyś przejrzał, zbuntował się, odkrył i stawił temu czoła…kieruje Twój wzrok i uwagę na to co cię „trzyma i nie puszcza”… Satan może mówić „Sprzeciw się …” !!!!! biciu, molestowaniu, gwałtowi, przemocy…wyrwij się na wolność, ucieknij, obnaż przemoc….  

satan

Archanioł SAMAEL … nie mam zamiaru pisać upadły
Napiszę o pewnym … hm … Aniele, który panoszy się niezrównoważony u wielu ludzi. U wielu Ezo, Guru, zwących się nauczycielami … także u zwykłych ludzi ostatnio ta energia jest dość mocno aktywna u nich i mocno zaburzona.
Dlatego o nim piszę, może ten wpis będzie iskierką, która swoim światłem go obnaży.
Ale do rzeczy.
SAMAEL
Zwany Ślepym Bogiem, Jadem Boga.
Uznany za „gorszego” od Szatana, bo szatan to buntownik, ale w sumie chciał „dobrze” , tylko mu jakoś nie wyszło
Samael zaś kieruje się tylko własną korzyścią i sprawą. Szatan kieruje się Ego dążąc do „wolności”, uwolnienia, „psujący” „niechcący”…zaś Samael jest przerostem EGO.
Skrajnie zapatrzony w siebie, zaślepiony > uważa, że to on jest Bogiem…że jest Bogiem, który stworzył świat materii. Dla niego nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma autorytetów, nikogo godnego poważania.
Doskonale bawi się w Boga. Wszystko i Wszystkich traktuje instrumentalnie, podmiotowo, gdy ktoś jest owładnięty jego energią jest niewolnikiem NARZĘDZIEM DO SPEŁNIANIA JEGO CELÓW.
To symbol zniszczenia, ambicji, próżności…to instrumentalizm, podmiotowość, pragnienie osiągnięcia celu po trupach.
Manifestuje się jako czarna smolista postać „bez twarzy” … tak jakbyście widzieli twarz ale bez oczu, nosa, ust…

Obraz autorstwa rosyjskiej artystki Kariny Marandjian
Jej obraz bardzo celnie przedstawia relacje gdy energia Samaela ma zaburzony wpływ na człowieka. Tzn gdy nie jest zrównoważona.

Samael

 

 

Czas na opis kolejnego Archanioła. Krótki i treściwy, nieskomplikowany w swoim działaniu i istocie.

Archanioł RAZIEL
Inaczej zwany Sekeretem Boga. Poniekąd to oponent Archanioła Zadkiela, choć są do siebie podobni > mądrość, wiedza < to jednak dążą w swoich inetncjach w przeciwnych kierunkach, Raziel ma je mocno „interesowne”.
Zbiera i przekazuje informacje wykorzystując je często do własnych celów.
Energia często w negatywnym aspekcie jako pycha, próżność i zatracenie w swej wiedzy jako do informacji, które można wykorzystać dla własnych celów. To zamiłowanie do sekretów, wścibstwa i kierowania tych informacji lub odsłaniania ich nie do końca bezinteresownie.
Raziel zebrał wiele informacji, jego siłą i bogactwem oraz władzą jest właśnie Wiedza jako Informacja, informacja, kórą umie doskonale wykorzystywać i odsłaniać kiedy można wyciągnąć z tego korzyści ..choć zdarza mu się udzielić informacji bez oczekiwania zapłaty czy korzyści..jednak, nie licz za często na to
Reasumując : Raziel to energia wiedzy jako informacjii użytkowej, sekret lub nawet wścibstwo…to po prostu INFORMACJA przekazywana w jakimś CELU. Raziel niesie więc informacje, aby obnażyć, aby zsykać, aby namieszać , aby odkryć, użyć…bardzo przydatne informacje…niekoniecznie byłbyś zachycony gdyby to TWOJE sekrety przekazywał…
W czasach współczesnych energia Raziela jest mocno interesowna, informacja to pieniądz i władza, to narzędzie do manipulacji i poróżnienia niż do pomocy i wspierania…ale tak jak wszystkie energie i ta ma swoje dwa oblicza i może być różnie użyta.
Jeśli jest w harmonii służy informacji, która pomoże tobie w rozwiązaniu problemu, jeśli ta energia jest wypaczona służy wścibstwu, plotce i manipulacji mającej na celu zyskanie władzy nie zaś niesienie pomocy.  

 

raz

 

 

Archanioł BELIJJA’AL 

Przez ludzi zwany upadłym…gdyż traktuje o materii a przecież pieniądz i dobra materialne to samo zło.
Balijja’al to synonim OBFITOŚCI. Jeżeli ta energia w naszym życiu jest zrównoważona daj nam poczucie bezpieczeństwa, zapewnia byt i dobrobyt, staje się pomocnikiem w utrzymaniu odpowiednich warunków do życia we wszelkich obszarach…jest symbolem płodności, ziemi, dóbr doczesnych, kwestii jedzenia, majątku, DOBROBYTU, pełnego brzucha i przetrwania.
To energia dająca narzędzia, za pomocą których możesz wprowadzić w realizację swoje zamierzenia, z pomocą Archanioła Belijja’al rodzi się umiejętność przemieniania w materię, realizację, materializację. To umiejętność czy też zdolność DOŚWIADCZANIA.
Jeżeli zaś ta energia jest przesadzona manifestuje się jako konsumpcjonizm, przywiązanie do spraw materialnych, zmysłowych, kult pieniądza, interesowność, pazerność, chciwość, nadwagę…
Jeżeli zaś w naszym życiu jest jej niedobór narażeni jesteśmy na ubóstwo i bezpłodność…pieniądze uciekają od nas lub rozpływają się w powietrzu….
Belijja’al przez jednych określany jako ZŁO WCIELONE > bo jeśli nie jest zrównoważony wartościami wyższymi wtedy staje się symbolem materializmu i kultu pieniądza, jeśli zaś JEST W RÓWNOWADZE z emocjami i duchowością staje się pomocnikiem w utrzymaniu odpowiednich warunków życia.

bel

 

Przedstawiam ostatniego Archanioła, którego miałam zaszczyt się poznać.
Specyficzny…gdyż nie podał swojego imienia, dlatego nazwę go
Archanioł BEZIMIENNY lub jak kto woli Archanioł ROZPAD > ROZKŁAD.
Natychmiast poczujesz gdy się pojawi gdyż…strasznie śmierdzi…
Rozpadem, Gniciem, Syfem, Kompostem, Padliną…
Ta energia Utylizuje, Przerabia. Sygnalizuje więc, że coś gnije, psuje się, rozpada…w tym dosłownie wskazuje również na ciało, że coś jest nie tak, ze coś choruje, kuleje, że nagromadziło się mnóstwo toksyn, tak, że już nie ma możliwości funkcjonowania, że jedynym wyjściem jest wydalenie, pozbycie, rozłożenie…
Pojawienie się tej energii zapowiada i przestrzega przed zepsuciem, deformacją, rozpadem.
Z drugiej zaś strony to wszak rozpad, który OCZYSZCZA, odżywia, tak jak nawóz/kompost zasila ziemię, tak ciało znika z czasem wtapiając się w otoczenie, to też jest swoiste oczyszczenie, choć niewątpliwie bardzo trudne.
Nie jest to śmierć sama w sobie, to raczej coś co JUŻ umarło, rozpadło się…teraz trzeba to posprzątać lub zadziałać, jeśli mówi o chorobie.
Ta Archanielska energia zwraca uwagę, że należy coś rozwiązać, oczyścić, jak i pomaga w tych działaniach jeśli podejmiesz taka decyzję.
W każdej porażce kryje się sukces. Na poziomie formy ( ziemskim) wszystkich nas wcześniej czy później czeka „klęska”, a każde osiągnięcie w końcu obraca się w niwecz. Wszelkie FORMY są NIETRWAŁE…o tym przypomina nam Archanioł ROZPAD.

rozpad

 

 

 


Tagi: anioły, archanioły, wiersze o aniołach, anielskie wiersze, medytacja